Go back to Takeaway menu

a. Salmon Poké Sashimi Bowl

£10.50


Salmon sashimi marinated in special soy, mango salsa, edamame, seaweed salad, home pickled mixed daikon & veg on sushi vinegar rice