Go back to Takeaway menu

C. Nigiri – Tuna yellow fin (7pc)

£13.80


4pc Indian ocean yellow fin tuna nigiri , 3pc seared tuna nigiri -with soy, ginger and wasabi